Artikel 7: De Vrijheid van Meningsuiting

Mag je maar zomaar alles roepen op het internet en je daarna scharen onder Artikel 7 van de grondwet? Wij zochten het , zover onze kennis dat toe laat uit. Tot hoever reikt de vrijheid van meningsuiting.

Artikel 7

Volgens Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet mag je in Nederland zeggen of schrijven wat jij wel zonder voorafgaande censuur. Dit geld voor de persoon maar ook voor de Radio en Televisie, deze laatste twee hebben daar zelfs een eigen wet voor.

Dat betekent overigens niet dat je zomaar alles maar mag zeggen en verkondigen. Een rechter kan achteraf besluiten dat hetgeen jij of een ander geroepen of geschreven hebt/heeft strafbaar is. Er is dus geen preventieve censuur maar er kan wel een beperking opgelegd worden voor de leeftijd van de toehoorder en er gelden andere regels voor de reclame.

Beperkingen

Er zijn beperkingen en die schelen per land. Volgens Wikipedia hebben we voor Nederland de volgende uitzondering.

Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

Het Internet

Voor het Internet gelden er geen andere regels en is artikel 7 van de Nederlandse Grondrecht gewoon van toepassing. In het naleven van de wet is het internet wel een speciaal geval omdat de mogelijk het tot het anoniem plaatsen van beweringen/meningen erg groot is.  In deze blog van een IT-jurist kun je daar wat meer over lezen.

Deze vrijheid van meningsuiting kwam weer regelmatig in het huis rondom GeenStijl. Deze site werd bekritiseerd door een columnist vanwege de ‘vrouwonvriendelijk’onderwerpen en uitingen. Zoals je van GeenStijl (helaas?) maag verwachten reageren ze met nog vrouwonvriendelijkere uitingen die ook nog eens “op de vrouw” werden gespeeld.

Leave a Reply